W dniu 20.09.2016 r. opublikowana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających sie o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Pod tym adresem dostępna jest treść nowelizacji rozporządzenia.

Bezpośredni dostęp do treści aktu prawnego.

Bardzo prosimy o zapoznanie sie z treścią nowych regulacji prawnych w sprawie szkolenia kandydatów na kierowców, instruktorów i wykładowców.

Chełm, dnia 03.10.2016 r.