W dniu 10.10.2016 r. opublikowana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Pod tym adresem dostępna jest treść nowego rozporządzenia.

Bardzo prosimy o zapoznanie sie z treścią nowych regulacji prawnych w sprawie egzaminowania kandydatów na kierowców.

 

Chełm, dnia 12.10.2016 r.