W Dzienniku Ustaw z datą 28 czerwca 2019 r. pod pozycją 1206 opublikowano oczekiwane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Akt wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r., z wyjątkiem przepisów § 13 ust. 1 pkt 5 i 6 i ust. 2–6 rozdziału nr 3 – Egzamin państwowy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Poniżej udostępniamy pełną treść rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1206/1

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1206/D2019000120601.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowego rozporządzenia oraz do dokładnej analizy zawartych w niej zasad egzaminowania, które wchodzą w życie od dnia 1 lipca 2019 r.