U W A G A  ! ! !
 
W związku z wejściem w życie przepisów RODO dotyczących ochrony danych osobowych Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. osoby przystępujące do egzaminów na prawo jazdy będą wywoływane do egzaminu po numerze ewidencyjnym znajdującym się na zaświadczeniu o zapisie na egzamin.
 
W związku z powyższym osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy powinna znać swój numer ewidencyjny.
 
Informacje na temat numerów ewidencyjnych można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie lub w pok. nr 16 (w pobliżu Sali egzaminacyjnej egzaminu teoretycznego).
 

Poniżej przedstawiamy grafikę informującą gdzie znajduje się numer ewidencyjny kandydata.

zaswiadczenie word