Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami  §17 ust. 1  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U z 2016 r. poz.232 ze zm.) z uwagi na bezpieczeństwo osób egzaminowanych i warunki atmosferyczne wstrzymane jest przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kategorii AM, A1, A2, A prawa jazdy od 1 grudnia 2017 r. 

 

Chełm, dnia 22 listopada 2017 r.