Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie ogłasza nabór na kurs dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy.

» więcej informacji

Nowelizacja z dnia 20 września 2016 r. rozporządzenia MIiB w sprawie szkolenia kandydatów na kierowców z dnia 4 marca 2016 r.

W dniu 20.09.2016 r. opublikowana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających sie o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

 

» więcej informacji

Spotkanie Kierowników OSK oraz Instruktorów Nauki Jazdy w WORD w Chełmie.

W dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie WORD w Chełmie odbędzie się spotkanie z instruktorami i kierownikami OSK. 

» więcej informacji

Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

WORD w Chełmie organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów, zgodnie z art. 62 ust. 3, 4 i 5 ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zmianami). 

» więcej informacji

Informacja na temat pracy WORD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie informuje, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Ośrodek będzie nieczynny.

Chełm dnia 5 grudnia 2018 r.

Pojazdy do egzaminowania na kat. B

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 r. podpisana została umowa na najem nowych pojazdów do przeprowadzania praktycznej części egzaminu kat. B.

» więcej informacji

XX-lecie WORD w Chełmie

xx lecie www2

XX-lecie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie

„Dwadzieścia lat misji WORD na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”

W dniu 4 września 2018 roku pomiędzy:
1. Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie
2. Urzędem Miasta Chełm
3. Komendą Miejską Policji w Chełmie
4. Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
5. Stacją Ratownictwa Medycznego w Chełmie
zostało zawarte porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji działań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na rzecz młodzieży szkolnej, osób kierujących pojazdami, instruktorów nauki jazdy oraz osób odbywających szkolenie przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy - w ramach obchodów XX – lecia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie – pod hasłem: „Dwadzieścia lat misji WORD na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Strony oświadczyły, że w ramach porozumienia będą realizować wspólne działania ujęte w Lubelskim Programie BRD na lata 2014 - 2020, przyczyniając się do radykalnej poprawy bezpieczeństwa na drogach Miasta Chełm poprzez realizację celów ujętych w poszczególnych filarach Lubelskiego Programu.

W ramach obchodów XX-lecia WORD podjęte zostaną następujące działania:

Bezpieczni użytkownicy dróg

- Przygotowanie i przeprowadzenie przez przedstawicieli WORD i Komendy cyklu pogadanek z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w chełmskich szkołach ponadgimnazjalnych od dnia 10 do dnia 21 września br. pod hasłem „Bezpieczni użytkownicy dróg”.
- Przeprowadzenie wspólnej kontroli pojazdów przystosowanych do praktycznej nauki jazdy przez patrole Wydziału Ruchu Drogowego Komendy i Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Chełm w okresie od 10 do 14 września br. pod hasłem: „Bezpieczny kursant”.
- Spotkanie kierownictwa WORD, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy oraz Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Chełm z instruktorami nauki jazdy w celu omówienia i ujednolicenia, a także zastosowania w praktyce zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w przebiegu szkolenia i egzaminowania. Termin spotkania 4 września br.
- Szkolenie przeprowadzane przez WORD dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego, w celu uzyskania przez nich uprawnień do egzaminowania uczniów placówek oświatowych na Kartę Rowerową oraz pogłębienie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmianach w przepisach ruchu drogowego przeprowadzone w formie seminaryjnej – w dniu 25 września br.

Bezpieczne drogi

- Nasilenie kontroli w ruchu drogowym na terenie Miasta Chełm przez patrole Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie w okresie od 10 do 28 września br.
- Turniej dla instruktorów nauki jazdy pod hasłem: „Najlepszy Instruktor Nauki Jazdy 2018” rozgrywany podczas Dnia XX - lecia WORD w dniu 28 września br.

Bezpieczne pojazdy

- Przeprowadzanie przez Stacje Kontroli Pojazdów zlokalizowane na terenie Miasta Chełm bezpłatnej oceny stanu technicznego pojazdów w okresie od 10 do 15 września br. pod hasłem: „Bezpieczne pojazdy”.

Efektywny system ratownictwa i opieki powypadkowej

- Przygotowanie i zastosowanie na pojazdach Straży Pożarnej wielkoformatowego plakatu – naklejki, która przedstawia graficznie i uwidacznia kierowcom będącym w ruchu drogowym sposób reagowania podczas poruszania się służb ratowniczych w tzw. Korytarzu Ratunkowym podczas przejazdu do miejsca zdarzenia drogowego - w terminie do 28 września br.
- Przygotowanie i przeprowadzenie symulowanego pokazu ratownictwa drogowego podczas Dnia XX -lecia WORD - w dniu 28 września br.

Zakończenie akcji

Uroczyste zakończenie obchodów XX-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie tym omówienie realizacji i podsumowanie rezultatów działań ujętych w w/w zadaniach oraz nagrodzenie laureatów konkursów odbędzie się w dniu 28 września br. w siedzibie Ośrodka przy ul. Bieławin 2a.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w akcjach prowadzonych przez partnerów porozumienia.

 

 

 

 

Zapisy na egzaminy przez internet

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie uprzejmie informuje, że od dnia 8 września 2015 r. udostępnił kandydatom na kierowców możliwość rezerwacji terminów na egzaminy poprzez internet.

» więcej informacji

Numer ewidencyjny

U W A G A  ! ! !
 
W związku z wejściem w życie przepisów RODO dotyczących ochrony danych osobowych Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. osoby przystępujące do egzaminów na prawo jazdy będą wywoływane do egzaminu po numerze ewidencyjnym znajdującym się na zaświadczeniu o zapisie na egzamin.
 
W związku z powyższym osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy powinna znać swój numer ewidencyjny.
 
Informacje na temat numerów ewidencyjnych można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie lub w pok. nr 16 (w pobliżu Sali egzaminacyjnej egzaminu teoretycznego).
 

Poniżej przedstawiamy grafikę informującą gdzie znajduje się numer ewidencyjny kandydata.

zaswiadczenie word

Spotkanie robocze Komisji BRD przy WORD Chełm

Serdecznie zapraszamy na spotkanie robocze Komisji BRD przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie.

» więcej informacji

Turniej Motoryzacyjny 2018 - eliminacje wojewódzkie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie uprzejmie informuje, że w dniu 25 maja br. organizuje w swojej siedzibie w Chełmie przy ul. Bieławin 2A Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkolnych placówek oświatowych.

» więcej informacji

Baza pytań egzaminacyjnych

Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy.

» więcej informacji

Wznowienie egzaminowania na kat. AM, A1, A2 i A prawa jazdy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 kwietnia 2018 r. wznawiamy przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kat. AM, A1, A2 i A prawa jazdy.

Osoby zainteresowane prosimy o dokonywanie opłat za egzaminy i kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu ustalenia terminu egzaminu.

 

Chełm, dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

 

Turniej Motoryzacyjny 2015 - eliminacje wojewódzkie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie uprzejmie informuje, że w dniu 26 maja br. organizuje w swojej siedzibie w Chełmie przy ul. Bieławin 2A Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkolnych placówek oświatowych.

» więcej informacji

Ogólnopolski Turniej BRD 2018 - Eliminacje powiatowe

W dniu 11 maja 2018 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie odbędą się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

» więcej informacji

Turnieje B.R.D. i Motoryzacyjny 2015 - eliminacje powiatowe

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie uprzejmie informuje, że w maju br. organizuje w swojej siedzibie w Chełmie przy ul. Bieławin 2A dwa etapy Ogólnopolskich Turniejów Młodzieżowych dla uczniów szkolnych placówek oświatowych.

» więcej informacji

Wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych w zakresie kategorii AM, A1, A2, A prawa jazdy.

Wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych w zakresie kategorii AM, A1, A2, A prawa jazdy.

» więcej informacji

Rozpoczęcie sezonu na kat. AM, A1, A2 i A prawa jazdy

WORD w Chełmie informuje, że od dnia 25 marca 2015 r. wznawia przeprowadzanie praktycznych egzaminów państwowych na kat. AM, A1, A2 i A prawa jazdy.

 

» więcej informacji

UWAGA!!! Nauczyciele prowadzący egzaminy na kartę rowerową.

UWAGA !!! Nauczyciele prowadzący egzaminy na kartę rowerową.

» więcej informacji

Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W CHEŁMIE w dniu 5 stycznia 2015 r. od godz. 9.00 organizuje „Dzień bezpieczeństwa ruchu drogowego”

» więcej informacji

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - 19 maj 2017 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego informuje, że w ramach ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” organizuje w dniu 19 maja br. w swojej siedzibie „Dzień Otwarty”.

» więcej informacji

Wynajem placu manewrowego w WORD Chełm

Wynajem placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.

» więcej informacji

Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzących egzaminy na kartę rowerową

W dniu 22 marca 2017 r. w WORD w Chełmie odbędzie się szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzących egzaminy na kartę rowerową.

» więcej informacji

DNI OTWARTE 2 SIERPNIA 2014

Zapraszamy na dni otwarte, które odbędą się 2 sierpnia 2014 w Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie.

» więcej informacji

Spotkanie BRD w Wierzbicy 22.02.2017 r.

22 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

» więcej informacji

V Konferencja BRD Polskiego Kongresu Drogowego

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konferencji.

» więcej informacji

Zapisy przez internet

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. prowadzi internetowy system rezerwacji terminów egzaminów.

» więcej informacji

Aktualizacja działu statystyk

Dokonaliśmy aktualizacji działu statystyk. Dodaliśmy statystyki zdawalności egzaminów w III kwartale 2013 r.

» więcej informacji

Nowelizacja rozporządzenia MIiB w sprawie egzaminowania z dnia 20 września 2016 r.

W dniu 10.10.2016 r. opublikowana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

» więcej informacji

Spotkanie z Dyrektorem WORD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie uprzejmie zaprasza Kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz Instruktorów nauki jazdy na spotkanie z Dyrektorem WORD

» więcej informacji