Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy.
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie niektórych ustaw.
- Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogwym oraz o zmianie niektórych ustaw.

1. Kwalifikacja wstępna:

ilość godzin - 280 h - 5.100zł:

  • 195 godzin części podstawowej, wspólnej dla przewozu osób i rzeczy
  • 85 godzin części specjalistycznej, odrębnej dla kategorii C i D
  • jazda w warunkach specjalnych

2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona:

ilość godzin - 140 h - 2.700 zł:

  • 130 godzin teorii
  • 8 godzin części praktycznej - jazda w warunkach specjalnych ( 2h na torze poślizgowym lub 1h na symulatorze)

3. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca:

ilość godzin - 70 h - 1.500 zł:

  • 65 godzin części teoretycznej
  • 5 godzin części praktycznej w ruchu drogowym

4. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona:

ilość godzin - 35 h - 800zł:

  • 32,5 godziny części teoretycznej
  • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie pod numerem telefonu (82) 565 08 90, 565 08 91 wew. 33 .