Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

» więcej informacji

Szkolenie kandydatów na operatorów żurawi przenośnych (HDS)

» więcej informacji

Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

» więcej informacji

Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym

» więcej informacji

Kurs dla kierowców wykonujących transport drogowy materiałów niebezpiecznych ADR

» więcej informacji

Szkolenia powodujące zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego

» więcej informacji

Kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona, wstępna uzupełniająca, wstępna uzupełniająca przyspieszona

» więcej informacji

Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzących egzaminy na kartę rowerową

» więcej informacji

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy

» więcej informacji

Informacja o terminach szkoleń

» więcej informacji

Szkolenie kandydatów na egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami

» więcej informacji