Statystyka zdawalności w WORD w Chełmie za 2017 r.

KategoriaEgzamin teoretycznyEgzamin praktyczny
Kat. A 73,46 % 41,49 %
Kat. A1 52,05 % 50,70 %
Kat. A2 79,17 % 40,74 %
Kat. AM 58,18 % 64,29 %
Kat. B 52,07 % 33,65 %
Kat. B1 34,15 % 84,62 %
Kat. BE --- 55,11 %
Kat. C 66,29 % 59,82 %
Kat. CE --- 56,44 %
Kat. D 69,39 % 67,55 %
Kat. T 36,76 % 52,47 %

b.d. - brak egzaminów w danym okresie

 Ostatnia aktualizacja 2 stycznia 2018 r.