Statystyka zdawalności w WORD w Chełmie za IV kwartał 2018 r.

KategoriaEgzamin teoretycznyEgzamin praktyczny
Kat. A 70,37 % 44,19 %
Kat. A1 42,86 % 60,00 %
Kat. A2 33,33 % 75,00 %
Kat. AM 31,25 % 72,22 %
Kat. B 51,79 % 33,40 %
Kat. B1 66,67 % 100,00 %
Kat. BE --- 55,56 %
Kat. C 72,82 % 60,66 %
Kat. CE --- 47,74 %
Kat. D 63,89 % 62,16 %
Kat. T 42,86 % 52,63 %

b.d. - brak egzaminów w danym okresie

 Ostatnia aktualizacja 15 stycznia 2019 r.