Opłaty za egzaminy prosimy dokonywać na rachunek bankowy
Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Nr 16 8187 0004 2001 0007 0739 0001 

Zapisy na egzamin

Na egzamin można zapisywać się osobiście lub przez upoważniona osobę w Biurze Obsługi Klienta WORD Chełm
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Terminy egzaminów

Informację o terminach egzaminów można uzyskać pod numerem telefonu 82 565 08 92 - Biuro Obsługi Klienta.