Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych 2014

W dniu 25 kwietnia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorami były: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, Komenda Miejska Policji w Chełmie, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Urząd Miasta Chełm oraz Studium Medyczne w Chełmie.

Celem turnieju było: popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej; propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego; propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.

W turnieju wystartowało dziesięć trzyosobowych drużyn. Wszystkie drużyny uczestniczyły w trzech konkurencjach. Pierwsza konkurencja polegała na rozwiązaniu testu składającego się z dwudziestu pytań wielokrotnego wyboru ze znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego. Druga konkurencja to jazda sprawnościowa motorowerem, polegająca na przejechaniu określonej trasy. Ostatnia konkurencja polegała na jeździe sprawnościowej pojazdem samochodowym na placu manewrowym WORD z talerzem Stewarta.

Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej nagrodzone zostały pucharami oraz nagrodami rzeczowymi dla każdego uczestnika.

Wyniki w klasyfikacji drużynowej:

I miejsce drużyna z Zespołu Szkół Budowlanych w Chełmie, którą reprezentowali:
Rafał Pawlak, Kamil Mojak i Grzegorz Dragan
Opiekun: Józef Wójcik

II miejsce drużyna z Zespołu Szkół Centrum Rolniczego w Okszowie, którą reprezentowali:
Przemysław Bieniek, Tomasz Głogowski i Stanisław Tkaczuk
Opiekun: Piotr Ostrowski

III miejsce drużyna z Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie, którą reprezentowali:
Michał Kopiel, Krzysztof Lewandowski i Emil Szymański
Opiekun: Jarosław Tabaka

Wyniki klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce zajął Rafał Pawlak z Zespołu Szkół Budowlanych w Chełmie

II miejsce zajął Kamil Mojak z Zespołu Szkół Budowlanych w Chełmie

III miejsce zajął Tomasz Głogowski z Zespołu Szkół Centrum Rolniczego w Okszowie

 

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!