Stop Szaleńcom Drogowym

Program działań w ramach Kampanii skierowany jest do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych powiatu chełmskiego i dorosłych członków lokalnych społeczności. 

» więcej informacji

Pijesz Jedziesz Giniesz

Program działań w ramach Kampanii skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych przez samorządy wszystkich gmin powiatu chełmskiego, a także starostwo powiatowe. Instytucje, które będą realizować program Kampanii podpisały stosowne Porozumienie, które określa zasady wzajemnej współpracy i podział zadań. Kampania zostanie zrealizowana od listopada 2011 r., do czerwca 2012 r. i zakończy się uroczystym podsumowaniem jej efektów. 

» więcej informacji