Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizuje:

  • konkursy dla najmłodszych dzieci,
  • konkursy i turnieje dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
  • imprezy z zakresu BRD dla dzieci niepełnosprawnych.

WORD jest fundatorem nagród dla uczniów - uczestników imprez i konkursów z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W zakresie organizacji konkursów Ośrodek współpracuje z Komendą Miejską Policji w Chełmie, Automobiliklubem Chełmskim oraz z Zarządem Okręgowym PTTK w Chełmie.

WORD w Chełmie jest współorganizatorem imprez o zasięgu ogólnokrajowym między innymi takich jak:

  • Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,
  • Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego,
  • Konkurs "Stop Wypadkom",
  • Ogólnopolski Turniej Turystyczno-Krajoznawczy.

Ośrodek bierze udział w organizacji masowych imprez z zakresu BRD między innymi:

  • w Powiatowych Konkursach Znajomości Przepisów Ruchu Drogowego,
  • w "Zimowej Samochodowej Szkole Jazdy",
  • w "Konwoju dla Bezpieczeństwa".

Ośrodek współuczestniczy i pomaga szkołom w prowadzonej akcji zdobywania kart rowerowych i motorowerowych poprzez:

  • przeprowadzanie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych na kartę rowerową i motorowerową na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy WORD,
  • propagowanie tej akcji w środkach masowego przekazu,
  • przekazywanie materiałów programowych,
  • organizuje spotkania młodzieży z policjantami ruchu drogowego, egzaminatorami i pracownikami Ośrodka,
  • udzielanie pomocy przy prowadzonych sprawdzianach na kartę rowerową i motorowerową.

WORD w Chełmie organizuje:

  • szkolenia kierowców na podstawie art. 130 ustawy "Prawo o ruchu drogowym" mające na celu zmniejszenie o 6. liczbę punktów karnych zapisanych w ewidencji za naruszanie przepisów ruchu drogowego,
  • szkolenia instruktorów nauki jazdy,
  • szkolenia egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców,
  • szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy.

 Ośrodek bierze udział w tworzeniu projektu Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - GAMBIT Lubelski.